1965

Recently added

For A Few Dollars More : มือปืนเพชรตัดเพชร (1965) บรรยายไทย
8.3

For A Few Dollars More : มือปืนเพชรตัดเพชร (1965) บรรยายไทย

(Per qualche dollaro in più) เรื่องราวของสองนักล่าค่าหัวที่ไม่ได้อยากร่วมงาน แค่บังเอิญมี เป้าหมายเดียวกัน ...